| Share

Në lagjen Frutikulturë nis ndërtimi i rrugës “SILVIO BERLUSKONI”

11.02.2013

Bashkia e Kamzës vijon investimet e parashikuara në buxhetin e vitit 2013 edhe në lagjen e Frutikulturës në Kamëz, ku ka nisur ndërtimi i rrugës "Silvio Berluskoni", aks që lidh rrugën "Skënderbeu" dhe "Liria". Kjo rrugë që po ndërtohet, është krejtësisht e re, me të gjithë parametrat e nevojshëm si për kalimin e automjeteve dhe lëvizjen e këmbësorëve, ashtu edhe për rrjetin e ujësjellësit dhe pjesën tjetër të infrastrukturës rrugore. Rruga "Silvio Berluskoni", që po kthehet në një rrugë me parametra modernë europianë, do t'u shërbejë banorëve të kësaj zone, që kanë shtëpitë në të dyja anët e rrugës dhe atyre të lagjeve përreth.
Rruga "Silvio Berluskoni" është një aks që shtrihet paralel me rrugën nacionale dhe rrugën “Xhorxh Bush”.
Rruga “Silvio Berluskoni” është një rrugë sekondare, me një gjatësi 1033 m, gjerësi të trupit të rrugës 5 m dhe me trotuare në të dyja anët 1.5 m.
Materiali kryesor ndërtimor për nënshtresat e rrugës do të jetë çakulli, stabilizanti, kurse për shtresat e sipërme të rrugës do të jenë binderi dhe asfaltobetoni. Materialet që do të përdoren do të jenë të gjitha sipas kushteve teknike të rrugëve.